fbpx
Menu Zamknij

„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny ogłosiło otwarty konkurs ofert na działania wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wnioski można składać do 2 marca.

Konkurs skierowany jest do organizacji i instytucji prowadzących podmioty zatrudnienia socjalnego (PZS) lub realizujących wspólnie takie inicjatywy. Dofinansowanie przewidziane jest na różne działania w ramach priorytetów:

Priorytet I Usługi reintegracyjne.
Priorytet II Ścieżki reintegracji.
Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.
Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.
Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS.
Efektem ma być powrót do aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych.

Do rozdysponowania jest ogólnie kwota 3 mln zł. Wymagane jest wniesienie własnego wkładu finansowego lub osobowego, lub rzeczowego w wysokości minimum 10 proc. całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego. Wnioski należy składać w terminie do 2 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020

Opublikowany w Ekonomia Społeczna, Wydarzenia

Powiązane