fbpx
Menu Zamknij

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w podregionie m.st. Warszawa

Informacje teleadresowe:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st. Warszawa i warszawsko-wschodnim prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO).

Biuro Projektu (FISE) znajduje się w Warszawie przy pl. Konstytucji 5 lok. 14, czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, e-mail: fise@fise.org.pl tel. 22 622 01 91, 22 622 16 87

Dane kontaktowe partnerów:

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa
e-mail: boris@boris.org.pl
tel. 22 620 31 92, 22 890 94

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO)
ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717  Warszawa
e-mail: frso@frso.pl
tel. 22 616 33 16

Obszar działania: 

 • W przypadku powiatów grodziski, nowodworskiego, otwockiego oraz m.st. Warszawy zapraszamy do kontaktu z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)
 • W przypadku powiatów pruszkowski,  piaseczyński, mińskiego i m.st. Warszawy zapraszamy do kontaktu z Fundacją  Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO)
 • W przypadku powiatów legionowskiego, wołomińskiego, warszawsko-zachodniego i m.st. Warszawy zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Źródło: http://www.owes.warszawa.pl/#gdzie-dzialamy (data dostępu: 10.03.2017 r.)

Osoby pracujące w projekcie i ich zadania:

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Fundacja  Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO)

Oferta

Zapraszamy do współpracy:

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne (w tym: organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne) oraz grupy inicjatywne planujące założyć przedsiębiorstwo społeczne

Wsparcie i dotacje na tworzenie miejsc pracy

Jeśli szukacie możliwości rozwoju, który ma prowadzić do zwiększenia zatrudnienia, macie doświadczeniew zatrudnianiu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem lub jesteście otwarci na współpracę z takimi osobami, zapraszamy do współpracy.

Oferujemy:

 • usługi doradcze i szkolenia (m.in. z zakresu tworzenia biznesplanu, planowania strategicznego, prawa, podatków i księgowości, marketingu, promocji i reklamy, zarządzania finansami, zarządzania zespołem i in.), a także coaching i mentoring biznesowy, udział w spotkaniach z potencjalnymi klientami biznesowymi
 • wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • w tym:
   • pomoc w pozyskaniu pożyczek na rozwój przedsiębiorstwa od podmiotów zewnętrznych
   • pomoc w pozyskaniu dotacji na utworzenie miejsc pracy z Urzędu Pracy
   • wsparcie dotacyjne (kwota dotacji uzależniona jest od założeń biznesplanu)
   • wsparcie pomostowe (kwota wsparcia pomostowego uzależniona jest od założeń biznesplanu)
 • pomoc w nawiązaniu współpracy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego, a szczególnie instytucje rynku pracy i pomocy społecznej

 

Jest nim zwiększenie zatrudnienia w grupie osób, które mają szczególne trudności w znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Bardzo często najlepszym rozwiązaniem jest dla nich zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej lub w przedsiębiorstwach społecznych – organizacjach, które działalność ekonomiczną łączą z zaangażowaniem w rozwiązanie istotnego problemu społecznego oraz z działaniem na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Współpraca między sektorami daje dobre efekty

Nasze doświadczenia pokazują, że najlepsze i najbardziej trwałe miejsca pracy powstają wtedy, kiedy udaje się je tworzyć we współpracy między sektorami.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) wraz z partnerami: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) oraz Stowarzyszeniem BORIS działają w formule Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jako infrastrukturalne organizacje wsparcia mają wieloletnie doświadczenie w wyszukiwaniu oraz inkubowaniu inicjatyw, które odpowiednio wzmacniane na tyle stabilizują swoją działalność, że są gotowe na rozwój, którego konsekwencją jest tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem. Istotna jest współpraca z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej, które na co dzień wspierają ich potencjalnych pracowników, lecz mogą też wesprzeć podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, oferując doradztwo, szkolenia oraz dotacje.