Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE „ALFA” SPÓŁDZIELNIA PRACY

Opis:
Główny profil działalności:

Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

Powiat: miński
Gmina: Mińsk Mazowiecki
Adres:
ul. Piłsudskiego 45, 05-300 Mińsk Mazowiecki
KRS: 173011
NIP: 8220002749
REGON: 1013424

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”