Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Budowlana Spółdzielnia Socjalna Adsumus

Opis:
  • usługi utrzymania czystości
  • usługi remontowo-budowlane, wykończeniowe

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: Płock
Gmina: Płock
Adres:
ul. Pszczela 2/198 09-400 Płock
KRS: 466580
NIP: 7743216020
REGON: 146758459
Data wpisu do rejestru: 2013-06-20

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”