Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna „Nasz Domek”

Opis:

Przedszkole Integracyjne, ul. Zdziarska 26, 03-289 Warszawa. Integracyjny Żłobek Muzyczny, ul. Małej Żabki 15, 03-289 Warszawa. Niepubliczny Żłobek Integracyjny, ul. Małej Żabki 15, 03-289 Warszawa.

Powiat: Warszawa (m. st.)
Gmina: Warszawa (m. st.)
Adres:
ul. Kawy 42 lok 8 01-496 Warszawa
Telefon: 510 255 658
Strona WWW:
KRS: 397218
NIP: 5222990388
REGON: 145818202
Data wpisu do rejestru: 2011-09-27

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”