Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „JEDNOŚĆ”

Opis:
Główny profil działalności:

Produkcja cukierków z grupy: pomad mlecznych i wodnych, pastylek pudrowych, karmelków, drażetek oraz suplementów diety.

Powiat: grójecki
Gmina: Grójec
Adres:
ul. Piłsudskiego 32, 05-600 Grójec
KRS: 30525
NIP: 7970000062
REGON: 455887
Data wpisu do rejestru: 1949-01-01

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”