Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

DZIENNIKARSKO-WYDAWNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY „AKAPIT” – TYGODNIK PŁOCKI

Opis:
Główny profil działalności:

"Tygodnik Płocki"

Powiat: Płock
Gmina: Płock
Adres:
ul. Stary Rynek 27. 09-402 Płock
Telefon: [24] 262 55 88
Strona WWW:
KRS: 293381
NIP: 7740003631
REGON: 4730712
Data wpisu do rejestru: 1990-01-01

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”