Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Emetus Spółdzielnia Socjalna

Opis:
  • usługi utrzymania czystości
  • usługi remontowo-budowlane, wykończeniowe
  • usługi ogrodnicze
Powiat: płocki
Gmina: Brudzeń Duży
Adres:
ul. Dobrzyńska 9 09-414 Brudzeń Duży
Telefon: 507 015 463
Strona WWW:
KRS: 459610
NIP: 7743215463
REGON: 146653016
Data wpisu do rejestru: 2013-04-25

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”