Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY „SEPTOMA”

Opis:
Główny profil działalności:

Producent preparatów do dezynfekcji : powierzchni, narzędzi, sprzętu i skóry. Wszystkie preparaty posiadają odpowiednie pozwolenia na obrót produktem biobójczym oraz badania.

Powiat: wołomiński
Gmina: Ząbki
Adres:
ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki
Telefon: [22] 781 51 48
KRS: 48914
NIP: 1250001283
REGON: 402916
Data wpisu do rejestru: 1939-01-01

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”