Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Fundacja Grafiki Projektowej

Opis:

usługi marketingowe w zakresie projektowania i kodowania stron internetowych, prac graficznych (w tym także obróbki teksu i opracowań), projektowania, analizy ruchu i zachowań konsumenckich w Internecie.

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: miński
Gmina: Stanisławów
Adres:
Goździówka 38, 05-304 Stanisławów
Telefon: 531 719 292
KRS: 0000700528
NIP: 5833277567
REGON: 368973424
Data wpisu do rejestru: 2017-12-13

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”