fbpx
Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Fundacja Leny Grochowskiej

Opis:
  • pozostała produkcja i przemysł
  • edukacja i kultura

Fundacja od 2016 roku organizuje Konkurs „Szukamy Nikifora” oraz plenery malarskie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. W ramach PS prowadzony jest Zakład Rękodzieła Artystycznego, w którym zatrudnione są osoby niepełnosprawne Intelektualnie.

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: Siedlce
Gmina: Siedlce
Adres:
Ulica Brzeska 134, 08-110 Siedlce, Mazowieckie, Poland
Telefon: [25] 644 14 64
KRS: 0000506586
NIP: 8212640725
REGON: 147217470
Data wpisu do rejestru: 2014-04-22

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”