Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Kozienicka Spółdzielnia Socjalna

Opis:
  • producent odzieży roboczej,
  • dystrybutor produktów BHP,
  • produkcja odzieży specjalnej na zamówienie.
Powiat: kozienicki
Gmina: Kozienice
Adres:
Łuczynów 98A 26-900 Kozienice
Telefon: 483 820 504
KRS: 416260
NIP: 8121915151
REGON: 146081465
Data wpisu do rejestru: 2012-03-30

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”