Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Mazowiecka Spółdzielnia Socjalna Forum

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: makowski
Gmina: Różan
Adres:
Chrzczonki 1 06-230 Różan
Telefon: 530 669 000
KRS: 465440
NIP: 7571480310
REGON: 146718773
Data wpisu do rejestru: 2013-06-11

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”