fbpx
Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Pedagogiczna Spółdzielnia Socjalna „Baby Boom”

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: Warszawa
Gmina: Warszawa
KRS: 389927
REGON: 142996570
Data wpisu do rejestru: 2011-06-27

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”