Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Usługi utrzymania czystości

Spróbuj szukać: klub, ośrodek

Znaleziono 18 PES

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”