fbpx
Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW “ELEKTRON”

Opis:
Główny profil działalności:
  • Producent uzwojeń do silników trakcji kolejowej i tramwajowej. Produkcja nagrzewnic elektrycznych do ogrzewania pojazdów szynowych.
  • Usługi w zakresie:
    • napraw, remontów i rewizji silników trakcyjnych oraz maszyn pomocniczych prądu stałego
    • montażu i kablowania rozdzielnic niskiego napięcia i pulpitów sterowniczych.

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: szydłowiecki
Gmina: Szydłowiec
Adres:
ul. Garbarska 9, 26-500 Szydłowiec
Telefon: [48] 617 03 43
KRS: 67794
NIP: 7990003885
REGON: 452618
Data wpisu do rejestru: 1954-01-01

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”