Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IMIENIA ZYGMUNTA STAREGO W KOZIENICACH

Opis:
Główny profil działalności:

- usługi rehabilitacyjne
- usługi medyczne
- zakład wtryskarek
- zakład drzewny
- zakład choinek"

Powiat: kozienicki
Gmina: Kozienice
Adres:
ul.Lubelska 69a, 26-900 Kozienice
E-mail: sik@sik.com.pl
Strona WWW:
KRS: 209927
NIP: 8120004217
REGON: 452771
Data wpisu do rejestru: 1952-01-01

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”