Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

SPÓŁDZIELNIA PRACY „CIECH-PRESS” W CIECHANOWIE

Opis:
Główny profil działalności:

Wydawanie "Tygodnika Ciechanowskiego"

Powiat: ciechanowski
Gmina: Ciechanów
Adres:
ul. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów
Telefon: [23] 672 34 02
KRS: 107303
NIP: 5660004722
REGON: 2710310
Data wpisu do rejestru: 1990-01-01

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”