Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna Biz

Opis:

projektowanie witryn www i wsparcie w promocji firm w Internecie jubilerskie wyroby artystyczne URLIK działalność statutowa

Powiat: Warszawa (m. st.)
Gmina: Warszawa (m. st.)
Adres:
ul. Duchnicka 3 lok. 89 01-796 Warszawa
Telefon: 792 793 501
Strona WWW:
KRS: 525466
REGON: 147494270
Data wpisu do rejestru: 2014-10-27

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”