Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna Clean Bud

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: mławski
Gmina: Szreńsk
Adres:
Przychód 41, 06-550 Szreńsk
KRS: 722550
NIP: 5691890883
REGON: 369889275
Data wpisu do rejestru: 2018-04-04

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”