Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna „Eko-Komfort” z siedzibą w Łosicach

Opis:

usługi remontowo-budowlane, wykończeniowe, usługi ogrodnicze, usługi gastronomiczne, odzież, krawiectwo, kultura, rozrywka, sport.

Powiat: łosicki
Gmina: Łosice
Adres:
ul. Narutowicza 2B 08-200 Łosice
KRS: 455154
NIP: 4960248095
REGON: 146598642
Data wpisu do rejestru: 2013-03-19

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”