Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna „Hermes”

Opis:

szeroki zakres usług zgodnie z profilami działalności zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: Płock
Gmina: Płock
Adres:
ul. Mickiewicza 23/178 09-402 Płock
KRS: 432045
REGON: 146282844
Data wpisu do rejestru: 2012-09-06

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”