Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna „Kamionek” w likwidacji

Opis:
  • usługi utrzymania czystości
  • usługi ogrodnicze
  • opieka nad dziećmi
  • usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: Warszawa
Gmina: Warszawa
Adres:
AL.WYŚCIGOWA 18 lok. 13 02-681 WARSZAWA
KRS: 367838
REGON: 142620942
Data wpisu do rejestru: 2010-10-14

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”