Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna „Kamionek” w likwidacji

Opis:

usługi utrzymania czystości usługi ogrodnicze opieka nad dziećmi usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne

Powiat: Warszawa (m. st.)
Gmina: Warszawa (m. st.)
Adres:
AL.WYŚCIGOWA 18 lok. 13 02-681 WARSZAWA
Telefon: 507189459
Strona WWW:
KRS: 367838
REGON: 142620942
Data wpisu do rejestru: 2010-10-14

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”