Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna „Osa”

Opis:

Oferujemy następujące prace z zastosowaniem dostępu linowego: * mycie okien i elewacji * uszczelnianie i silikonowanie dachów i rynien * wymiana i naprawy rur spustowych * odśnieżanie dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych * remonty elewacji * renowacje konstrukcji stalowych * wieszanie/zdejmowanie banerów reklamowych * usuwanie gniazd niebezpiecznych owadów Wykonujemy wszelkie prace blacharsko-dekarskie * likwidacja zacieków * naprawa kominów * krycie dachów papą termozgrzewalną, blachą, dachówką, gontem bitumicznym * docieplanie dachów i poddaszy wełną mineralną * montaż wentylacji wewnętrznej i zewnętrznej * montaż lukarn (jaskółek) * montaż orynnowania, rur spustowych * montaż zabezpieczeń przed gołębiami

Powiat: Warszawa (m. st.)
Gmina: Warszawa (m. st.)
Adres:
ul. Krasińskiego 8/19 01-601 Warszawa
Telefon: 501 499 656
Strona WWW:
KRS: 391568
NIP: 5213612853
REGON: 143232716
Data wpisu do rejestru: 2011-07-18

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”