Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” Przy Zakładzie Poprawczym W Studzieńcu

Opis:

usługi remontowo-malarskie pielęgnacja terenów zielonych usługi cateringowe działalność edukacyjna

Powiat: żyrardowski
Gmina: Puszcza Mariańska
Adres:
ul. Studzieniec 1 96-330 Puszcza Mariańska
KRS: 430099
NIP: 8381845430
REGON: 146256752
Data wpisu do rejestru: 2012-08-17

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”