Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna Pracownia Rozwoju Kalejdoskop

Opis:
  • Świetlica KALEJDOSKOP dla dzieci 6-12 lat, adres: Otwock, ul. Poniatowskiego 10,
  • PMDK Żłobek KALEJDOSKOP, adres: Otwock, ul. Zofii Nałkowskiej 1
  • Pracownia Rozwoju KALEJDOSKOP, adres: Otwock, ul. Poniatowskiego 10, PMDK (warsztaty dla dzieci)

Podmiot wyróżniony Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej w roku 2016, 2017 i 2018

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: otwocki
Gmina: Otwock
Adres:
Otwock, ul. Poniatowskiego 10
Telefon: 883 240 123
KRS: 444910
NIP: 5322044980
REGON: 146462049
Data wpisu do rejestru: 2012-12-19

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”