Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna “Przystanek Kozienice”

Opis:

Spółdzielnia prowadzi usługi gastronomiczne w tym kawiarnie w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach i sklep z lokalnymi produktami i wyrobami. Realizuje też usługi na rzecz z Gminy Kozienice oraz komercyjne usługi informatyczne. Celem spół.  jest aktywizacja zawodowa.

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: kozienicki
Gmina: Kozienice
Adres:
Warszawska 4/7, 26-900 Kozienice, Polska
KRS: 0000844306
NIP: 8121922808
REGON: 386410724
Data wpisu do rejestru: 2020-06-30

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”