Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna Rodzinna

Opis:

kawiarnia w Radomiu na ulicy Szewskiej 13, wyrób produktów cukierniczych, usługi cateringowe, organizacja szkoleń, obsługa okolicznościowych imprez oraz szkoleń i warsztatów.

Powiat: Radom (miasto)
Gmina: Radom (miasto)
Adres:
ul. Szewska 13 26-600 Radom
Telefon: 882 017 773
KRS: 510556
NIP: 7962964868
REGON: 147254465
Data wpisu do rejestru: 2014-05-23

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”