Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna „Szansa”

Opis:
  • usługi utrzymania czystości
  • usługi remontowo-budowlane, wykończeniowe
  • usługi ogrodnicze
  • roznoszenie poczty i pism urzędowych

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: żuromiński
Gmina: Żuromin
Adres:
ul. Warszawska 25 09-300 Żuromin
Telefon: 512468981
KRS: 686525
NIP: 5110292615
REGON: 367905567
Data wpisu do rejestru: 2017-07-26

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”