Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna Wielu Branż Kooperacja

Opis:

Agencja informacji "KOOPERACJA" Działalność Wydawnicza Produkcja filmów Agencja informacji Agencja promocji Badania rynku i opinii publicznej Opieka Społeczna Zbiórka i przerób makulatury Obsługa obrotu gospodarczego

Powiat: płocki
Gmina: Drobin
Adres:
Mogielnica 34 09-210 Drobin
Telefon: 242 603 270
KRS: 510349
REGON: 147251580
Data wpisu do rejestru: 2014-05-21

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”