Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna Za Lasami w likwidacji

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: żuromiński
Gmina: Lubowidz
Adres:
Wylazłowo 40 09-304 Wylazłowo
KRS: 519323
REGON: 147361586
Data wpisu do rejestru: 2014-08-08

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”