Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna Za Lasami

Opis:

rękodzieło renowacja mebli gastronomia fotografia organizacja imprez różnistości dla niemowląt i małych dzieci (wielofunkcyjne pościele, otulacze sensoryczne , "firanki" na łóżeczka, podgrzewacze)

Powiat: żuromiński
Gmina: Lubowidz
Adres:
Wylazłowo 40 09-304 Wylazłowo
Telefon: 501 472 621
Strona WWW:
KRS: 519323
REGON: 147361586
Data wpisu do rejestru: 2014-08-08

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”