Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ ŚW. RITY

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: legionowski
Gmina: Legionowo
Adres:
05-119 Legionowo, ul. Orląt Lwowskich 8

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”