Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „BUS-KOM” z siedzibą w Mławie

Opis:
  • usługi transportowe
  • usługi utrzymania terenów zielonych
  • usługi edukacyjne
  • usługi opiekuńcze i rehablitacyjne

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: mławski
Gmina: Mława
Adres:
ul. Juliusza Słowackiego 18/13 06-500 Mława
KRS: 687405
NIP: 5691883392
REGON: 368038693
Data wpisu do rejestru: 2017-08-11

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”