Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Otwarte Serca

Opis:

usługi utrzymania czystości usługi remontowo-budowlane, wykończeniowe usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne

Powiat: radomski
Gmina: Pionki
Adres:
ul. Sosnowa 3 26-670 Pionki
KRS: 478445
NIP: 7962963248
REGON: 146898893
Data wpisu do rejestru: 2013-09-26

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”