Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Wspólna Praca”

Opis:

działalność fizjoterapeutyczna - główny profil

Powiat: Warszawa (m. st.)
Gmina: Warszawa (m. st.)
Adres:
ul. Broniewskiego 41/22 01- 716 Warszawa
Telefon: 226331106
KRS: 258305
NIP: 1181846349
REGON: 140576770
Data wpisu do rejestru: 2006-06-02

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”