fbpx
Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

WTZ przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową “Jestem”

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: Płock
Gmina: Płock
Adres:
09-400 Płock, ul. 3 - go Maja 16
Telefon: [24] 268 61 88
E-mail: mops@pl.onet.pl

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”