fbpx
Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Zakład Aktywności Zawodowej “Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań”

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: Płock
Gmina: Płock
Adres:
09-402 Płock, ul. Tumska 13/6
Telefon: [24] 366 95 90

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”