Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Zakład Aktywności Zawodowej w Adamowie

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: białobrzeski
Gmina: Promna
Adres:
Adamów 20, 26-803 Promna
Telefon: 536 148 217
Strona WWW:
Strona Facebook:

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”