fbpx
Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Zakład Aktywności Zawodowej w Klwowie

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: przysuski
Gmina: Klwów
Adres:
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 45
Telefon: 48 67 10 125

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”