fbpx
Menu Zamknij

Program edukacyjny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowany do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego

Z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizujemy bezpłatny, ogólnopolski, kompleksowy program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich jednostek organizacyjnych, mający na celu zwiększenie liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej (PES).

W ramach programu edukacyjnego realizowane są 4-dniowe szkolenia (w formie zdalnej), profesjonalne doradztwo w wymiarze min. 5 godzin dla każdego JST oraz wizyty studyjne w PES na terenie Państwa województwa. Efektem udziału w programie jest wypracowanie dla każdego JST Planu zwiększenia liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej, obejmującego perspektywę co najmniej 1 roku budżetowego.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia otrzymają tytuł „Koordynatora ds. współpracy z podmiotami ekonomii społecznej”.

Do udziału w programie z każdej JST mogą zgłosić się ok. 2 osoby.

Uprzejmie prosimy o informację zwrotną do dnia 16.09.2020 r., czy deklarują Państwo udział w projekcie .

Udział w programie przyniesie Państwu szereg następujących korzyści:

 • Uzyskanie przez pracowników JST aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu identyfikowania możliwych do realizacji usług społecznych użyteczności publicznej we współpracy z PES, znajomości PES na terenie działania jednostki, stosowania odpowiednich trybów zlecania/ powierzania usług PES, umiejętności sporządzania planu zwiększania liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej;
 • Poznanie dobrych praktyk w zakresie zlecania usług społecznych użyteczności publicznej do realizacji podmiotom ekonomii społecznej przez JST, m.in. w następujących obszarach:
  • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców,
  • utrzymanie, pielęgnacja i sprzątanie terenów zielonych, obiektów, ławek, placów zabaw, koszy na śmieci, boisk, itp.
  • realizacja usług remontowo – budowlanych,
  • prowadzenie działań rewitalizacyjnych,
  • świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych dla osób starszych, samotnych, niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami,
  • realizacja imprez plenerowych, organizacja placów zabaw,
  • realizacja działań edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców,
  • świadczenie usług gastronomicznych, cateringu na rzecz mieszkańców.
 • Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych trwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wzrost wpływów z podatków z tytułu PIT i CIT. Udzielenie zamówienia bądź zlecenie usług do realizacji PES z terenu Państwa jednostki da możliwość zatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do realizacji tychże usług. Niewątpliwie wpłynie to na zmniejszenie kosztów utrzymania przez samorząd osób bezrobotnych a jednocześnie zwiększy wpływy z podatków do budżetu JST;
 • Współpraca z PES stwarza Państwu możliwość świadczenia szerokiego zakresu usług społecznych użyteczności publicznej, na rzecz mieszkańców. W programie edukacyjnym poznacie Państwo model przedsiębiorstwa społecznego tworzonego przez samorządy, tj.: spółdzielnia socjalna osób prawnych, spółka z o.o. oraz przedstawimy Państwu przykłady dobrze prosperujących przedsiębiorstw społecznych założonych przez JST, świadczących usługi społeczne użyteczności publicznej, np. http://gminova.pl/o-spoldzielni/
 • Uzyskanie aktualnych informacji o możliwości pozyskania dodatkowych środków z dostępnych programów pomocowych na realizację usług społecznych użyteczności publicznej na rzecz mieszkańców, tj. minigrantów, dotacji, w obecnym okresie programowania oraz w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

W celu zapisania się do udziału w programie należy wypełnić, podpisać i odesłać na adres e-mailowy mchmiel@pap.rzeszow.pl,  zeskanowane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Karta zgłoszenia oddelegowanego pracownika JST do udziału w projekcie.
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu Uczestnika/Uczestniczki.
 4. Oświadczenie JST o liczbie zleconych usług społecznych użyteczności publicznej.
 5. Deklaracja o gotowości do zwiększenia liczby zleconych usług społecznych użyteczności publicznej.

Wszystkie ww. dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Projektu: http://www.pap.rzeszow.pl/projekty/jst/

Dokumenty w wersji papierowej należy przesłać tradycyjną pocztą na adres:

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości
Ul. Dąbrowskiego 20a
35-036 Rzeszów
„Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”

 Pragniemy nadmienić, iż program edukacyjny dla JST realizowany jest w ramach projektu pn. „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej“.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Realizatorem projektu jest: Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza.

tel. 517 085 300, 17 857-71-00

e-mail:jst@pap.rzeszow.pl

Źródło: materiał przesłany mailowo do MCPS.

Opublikowany w Ekonomia Społeczna, Wydarzenia

Powiązane