fbpx
Menu Zamknij

„wESpół wspieramy ekonomię społeczną” – projekty zakwalifikowane do wsparcia

Konkurs wesPÓŁ

Znamy już 10 podmiotów, które po dwóch etapach rekrutacji otrzymają wsparcie w ramach Programu!

Ostatecznie po dwóch etapach rekrutacji znamy projekty, które otrzymają wsparcie w ramach programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”, w którym Fundatorem jest firma UBS.

Wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski dziękujemy za pomysły, zaangażowanie i codzienną działalność.

Z 22 podmiotów ekonomii społecznej, które przesłały swoje projekty mogliśmy wybrać niestety tylko 10. Całej dziesiątce gratulujemy i czekamy na efekty realizowanych przedsięwzięć.

Wsparcie otrzymają następujące podmioty:

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł przedsięwzięcia

Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”

Wzmacniamy potencjał Kuźni Inicjatyw w działaniach dla dzieci i młodzieży

Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła

Zajęcia specjalistyczne z grafiki komputerowej i elementów programowania w grze naukowej Foldit dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Ursynów

Fundacja „Mlekiem Mamy”

Covidowy pakiet pomocowy „Mlekiem Mamy”

Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” (związek stowarzyszeń)

DZIAŁAJ.MY dla rozwoju organizacji społecznych

Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy

Warsztaty „na wynos”. Dom Pracy Twórczej Granica

Stowarzyszenie Aktywnych „Kuźnia”

„Nitką malowane – Kuźnia umiejętności”

Fundacja Pięknie Żyć 

Żyrardowska jesień z muzyką

Stowarzyszenie „Warszawski Hackerspace”

#wolska_inżynieria

Fundacja Splot Społeczny 

Kooperatywa odzysku i redystrybucji zasobów: Od.coop

Fundacja Instytut Spraw Głuchych

(beta)Tlumaczemigowi.pl

O programie „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” :

Epidemia COVID-19 zmieniła wiele w codziennym życiu i działaniu organizacji społecznych. Podmioty ekonomii społecznej, których misją jest wspieranie najsłabszych i najbardziej potrzebujących, z dnia na dzień same znalazły się w dramatycznej sytuacji, często stając przed wizją końca swojej działalności.

W odpowiedzi na to, firma UBS przekazała 150 tysięcy złotych na inicjatywę wspierającą działania podmiotów ekonomii społecznej z 9 powiatów województwa mazowieckiego objętych  programem LOWES – Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonym przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. BORIS, w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Polityki przygotował Program  „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

Dzięki Programowi wzmocnimy 10 organizacji, które podczas epidemii COVID-19 nie zawiesiły swoich działań, a przeciwnie – zaadaptowały się do zmienionej sytuacji, stawiając na rozwój i ekonomizację, aby jak najefektywniej przeciwdziałać skutkom epidemii w swoich społecznościach lokalnych i, co równie ważne – realizować misje organizacji.

Źródło: http://boris.org.pl/

Opublikowany w Ekonomia Społeczna, Wydarzenia

Powiązane