Menu Zamknij

WUP w Warszawie: Ochrona miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy.

Zadania związane z dopłatami wynagrodzeń dla pracowników na terenie województwa mazowieckiego będzie wypełniał Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na ochronę miejsc pracy wykorzystane zostaną środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Rekomendujemy składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez stronę www.praca.gov.pl – ze względu na sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników.
Wnioski można również składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie oraz  przesyłać drogą pocztową: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa.

Kontakt: 
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
Infolinia: 22 578 45 80
mail: tarcza@wup.mazowsze.p

Wniosek o przyznanie świadczenia na ochronę miejsc pracy (VIA-WOMP)
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

***

 
Szczegółowe informacje, informator i do pobrania niezbędne dokumenty dla przedsiębiorców starających się o dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wynikające z Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Aby uzyskać komplet niezbędnych informacji należy kliknąć link: https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

Informator: Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

***
ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA NA TEMAT WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FGŚP W RAMACH OCHRONY MIEJSC PRACYW NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA COVID 19 oraz ciąg dalszy niniejszej wiadomości znajdują się pod adresem: https://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/11935797-ochrona-miejsc-pracy-z-funduszu-gwarantowanych-swiadczen-pracowniczych
 
Opublikowany w Ekonomia Społeczna, Wydarzenia

Powiązane