Menu Zamknij

Akredytacje dla mazowieckich OWES

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało listę akretytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Część z ośrodków posiada już zgodę na działanie w kolejnych latach.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało listę akretytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Część z ośrodków posiada już zgodę na działanie w kolejnych latach. Ekonomia społeczna w województwie mazowieckim znajduje się pod opieką poniższych podmiotów:

Nazwa OWES Lider Partner Adres i email Okres
obowiązywania
akredytacji
Mazowiecki Ośrodek
Wsparcia Ekonomii
Społecznej
Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4A
00-444 Warszawa
mowes[a]mowes.pl

2017-02-27

2019-02-27

Fundacja Fundusz Współpracy i KRES Fundacja Fundusz Współpracy Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny ul. Górnośląska 4A
00-444 Warszawa
mowes[a]mowes.pl
2016-03-03

2018-03-03
OWES BORIS FISE Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
boris[a]boris.org.pl

2016-03-03

2018-03-03

OWES FISE BORIS FRSO Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 1. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
2. Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa
fise[a]fise.org.pl
2016-03-03

2018-03-03
OWES FRSO-SOKIAL MAZ Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 1.Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej
2. Biuro Rachunkowe M.Bobryk, O.Michałowska SC.
ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60
03-717 Warszawa
frso[a]frso.pl
2016-03-03

2018-03-03
OWES Mazowsza Płockiego Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku 1. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej „CAL” w Warszawie
2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock
beata.puda[a]wp.pl
2016-09-02

2018-09-02

Więcej informacji o OWES:

Źródło: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl [zakładka „Akredytacja OWES” | www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej/ – data dostępu 26.02.2018

Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane