Menu Zamknij

Badanie ankietowe – monitoring działań zawartych w „Planie Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu…” za 2017 rok

Rozpoczeliśmy badanie ws. działań podjętych w 2017 roku  na rzecz ekonomii społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego, urzędy pracy, ośrodki wsparcia ekonomii społecznej oraz Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiet.

Ankiety do:

JST

 

 OWES

 

 WUP/PUP

 

 

 TISE

Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane