Menu Zamknij

Konsultacje Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Rozpoczęły się konsultacje publiczne, dotyczące aktualizacji „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej.” (KPRES). Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym dokumentem oraz do zgłaszania ewentualnych uwag. 

Rozpoczęły się konsultacje publiczne, dotyczące aktualizacji „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej.” (KPRES).

KPRES jest programem rozwoju, który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. KPRES jest dokumentem, w którym przedstawiono  plany i działania realizowane przez administrację rządową na szczeblu krajowym oraz kompleksową strukturę systemu wsparcia ekonomii społecznej, także na poziomie regionalnym, z uwzględnieniem roli innych przedstawicieli sektora administracji rządowej, a także jednostek samorządu terytorialnego i sektora ekonomii społecznej i solidarnej. 

Do pobrania:

Projekt uchwały Rady Ministrów_KPRES

Projekt uchwały Rady Ministrów_KPRES_uzasadnienie

Projekt KPRES

Projekt_KPRES_formularz

Uwagi można przesłać do 23 LIPCA 2018 r. (poniedziałek) do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:
ul.Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 
T: (+48 22) 461 61 30
E: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu.

Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane