Menu Zamknij

Ostatni dzwonek na pozyskanie środków na miejsca pracy!

11 kolejnych miejsc pracy powstanie w subregionie ostrołęckim dzięki wsparciu dotacyjnemu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Nabór jest nadal otwarty. O środki z dotacji mogą ubiegać się gminy, powiaty, podmioty kościelne, stowarzyszenia i fundacje, a także osoby fizyczne z subregionu ostrołęckiego. Warunkiem jest stworzenie miejsc pracy dla osób oddalonych od rynku pracy. Nie jest wymagane posiadanie własnego wkładu, a jedynie pomysł na biznes. Można otrzymać do 79 tys. zł (na stworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego 5 osób). Do rozdysponowania pozostały środki na utworzenie ostatnich 12 miejsc pracy.

Jak wygląda w praktyce funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego można prześledzić na przykładzie grup inicjatywnych, które po weryfikacji, będą zakładać nowe podmioty ekonomii społecznej.

„Kurpie” – to wspólna  inicjatywa gminy Myszyniec oraz powiatu ostrołęckiego. To przedsiębiorstwo społeczne świadczyć będzie usługi utrzymania zieleni miejskiej – zajmować się nowymi nasadzeniami roślin, pielęgnacją kwiatów i krzewów oraz  koszeniem trawy. Zimą będzie odśnieżać ulice i chodniki.  Będzie dbać również o utrzymanie czystości ulic (opróżnianie koszów na śmieci, zbieranie odpadków) oraz czystość i porządek w placówkach oświatowych (sprzątanie, mycie okien i elewacji). Dzięki usługom nowotworzonego przedsiębiorstwa społecznego, gmina będzie mogła  poczynić także spore oszczędności na wydatkach pocztowych. Przedsiębiorstwo będzie bowiem dostarczać przesyłki i pisma urzędowe oraz rozwieszać urzędowe ogłoszenia i plakaty. Poza zleceniami komunalnymi, realizować będzie także usługi dla sektora prywatnego.

Dotacja unijna w wysokości 55 tys. zł oraz wsparcie pomostowe (24 tys. zł) przyznane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy) zostaną wykorzystane przez przedsiębiorstwo na zakup specjalistycznego sprzętu, m.in. traktorka z funkcją koszenia trawy i odśnieżania, kosiarki do trawy, odzieży roboczej oraz pokrycie bieżących wydatków (składki ZUS, paliwo, czynsz itp.). Personel przedsiębiorstwa na początek będzie tworzyć 5 osób z grupy zagrożonej tzw. wykluczeniem społecznym, a zarząd – osoby z doświadczeniem w administracji samorządowej i zarządzaniu funduszami unijnymi.

Nowa spółdzielnia socjalna „Łukowex” z siedzibą w Łukowie zamierza świadczyć usługi z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu: podnośnika i koparki, a  poza sezonem zajmować się sprzedażą rękodzieła oraz wyrobów pszczelarskich. Spółdzielnia jest inicjatywą osób fizycznych, które postanowiły wziąć swój los we własne ręce. Będą oferować roboty ziemne, takie jak: kopanie fundamentów i rowów melioracyjnych oraz wykonywać proste prace związane z energetyką, jak również prace na wysokościach: przycinanie drzew, czyszczenie rynien, konserwację oraz naprawy dachów i elewacji. Spółdzielnia zamierza  specjalizować się także w wytwarzaniu figurek i świec z wosku pszczelego oraz świadczyć usługi florystyczne. Łukowex” zamierza zatrudnić 7 osób, w tym 5 na stanowiskach dotacyjnych.

Stowarzyszenie „Przyszłość” w gminie Wąsewo to wcześniej utworzone przedsiębiorstwo społeczne, które wnioskowało o dofinansowanie na rozszerzenie już prowadzonej działalności.  Otrzymało 11 tys. zł dotacji inwestycyjnej oraz 4 800 zł wsparcia pomostowego. Stowarzyszenie prowadzi działalność w obszarze edukacji dzieci i młodzieży, zarządzając budynkiem szkoły społecznej. Dzięki poprzedniej dotacji przyznanej przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wyremontowano i zmodernizowano m.in. kuchnię, tak – aby mogła świadczyć usługi poza szkołą i przygotowywać posiłki dla seniorów (w ramach umowy z gminą Wąsewo) oraz dla dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli. Stowarzyszenie umożliwia także mieszkańcom gminy – wynajem sali gimnastycznej i kuchni na imprezy okolicznościowe, takie jak: jubileusze, chrzciny, komunie czy konsolacje. Organizuje  warsztaty, przedstawienia teatralne i festyny. Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie jest ośrodkiem integracji i kultury, spełniającym potrzeby mieszkańców wsi oraz okolicznych miejscowości. W celu dalszego rozwoju przedsiębiorstwa zdecydowano się zatrudnić na pełen etat osobę zajmującą się marketingiem.

Formuła przedsiębiorstwa społecznego oraz pomoc pracowników mOWES ułatwia tworzenie partnerstw i porozumień np. z samorządem lokalnym, co gwarantuje nie tylko stabilność społeczną, ale także ułatwia dostęp do zamówień publicznych. Rekrutacja w subregionie ostrołęckim odbywa się obecnie w formie otwartej, bez ram czasowych, aż do wykorzystania środków. Wystarczy pomysł na biznes i spotkanie z pracownikiem Centrum Inkubacji i Rozwoju w Przasnyszu, który doradzi i poprowadzi przez niezbędne procedury. W sumie na jedno przedsiębiorstwo społeczne można uzyskać 79 tys. zł dofinansowania, które może być przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenie stanowisk pracy oraz pokrycie kosztów bieżących. Warunkiem jest utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa co najmniej przez 12 miesięcy.

mOWES oferuje także wsparcie w formie doradztwa, szkoleń, czy finansowania części usług potrzebnych na starcie. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej planuje pomóc w powstaniu w sumie 180 miejsc pracy w subregionach: ostrołęckim, ciechanowskim i radomskim. – Wciąż mamy środki na utworzenie 12 miejsc pracy w subregionie ostrołęckim – mówi Daniel Prędkopowicz, kierownik mOWES. – Zależy nam, aby doinwestować ten teren, stąd różnego rodzaju działania aktywizujące lokalnych liderów, zachęcanie do tworzenia partnerstw, korzystania z dotacji i pożyczek niskooprocentowanych. Szkolimy, doradzamy i wspieramy zarówno podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, liderów jak i samorządowców – a wszystko po to, aby powstawały nowe miejsca pracy, bo  taka jest nasza rola – dodaje.

 

 

Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane