Menu Zamknij

Powstał Siedlecki Klaster Ekonomii Społecznej

Powstał pierwszy w województwie mazowieckim klaster ekonomii społecznej. 22 marca br. w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z regionu siedleckiego w obecności Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Artura Pozorka oraz Dyrektora siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej podpisali formalne porozumienie w tej sprawie.

Powstał pierwszy w województwie mazowieckim klaster ekonomii społecznej. 22 marca br. w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z regionu siedleckiego w obecności Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Artura Pozorka oraz Dyrektora siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej podpisali formalne porozumienie w tej sprawie.

   

Celem tego porozumienia jest – szeroko rozumiana – współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi, działającymi w powiecie siedleckim, która ma na celu m.in. nawiązanie partnerskich relacji pomiędzy członkami klastra, a biznesem, samorządem terytorialnym, jednostkami badawczymi i naukowymi, mediami oraz innymi instytucjami, podmiotami lub osobami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Sygnatariuszami porozumienia zostali: Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, Spółdzielnie Socjalne: „Relaksownia” z Siedlec, Serwis Komunalny w Wodyniach i „Zioła Siedleckie” oraz Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach.

 

Powołanie tej struktury jest kolejnym krokiem w kierunku profesjonalizacji działań siedleckich podmiotów ekonomii społecznej, podnoszenia jakości ich produktów i usług oraz możliwości ubiegania się o nowe zamówienia, w tym również o charakterze publicznym. Działalność w grupie znacząco rozszerza potencjał podmiotów reprezentujących sektor siedleckiej ekonomii społecznej i stanowi nową wartość dla wszystkich typów przedsiębiorstw społecznych uczestniczących w klastrze. Naturalną cechą każdego klastra jest proinnowacyjność, co miejmy nadzieję potwierdzi się również w przypadku tej specyficznej sfery działalności, jaką jest ekonomia społeczna.

Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane