Menu Zamknij

Rusza Konkurs Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2018

UPŁYNĄŁ JUŻ TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI. PRZYSTĘPUJEMY DO OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza kolejną edycję Konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’2018 i rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się samodzielnie (lub mogą być zgłaszane przez inne podmioty określone w Regulaminie Konkursu) – podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie woj. mazowieckiego.

Zgłoszenia do udziału w konkursie  należy składać na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (w załączeniu). Do zgłoszenia można dołączyć (ale nie jest to obligatoryjne) ewentualne materiały promocyjne: informatory, ulotki, broszury, zdjęcia oraz filmy, dokumentujące działalność danego podmiotu.

Zgłoszenia do konkursu można składać:

 • w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w godzinach: 8.00 – 16.00 – w kopertach, z dopiskiem: Konkurs ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2018”;

  lub                                                                                                     

 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa – o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

  lub

 • na adres mailowy: marek.siwecki@mcps.com.pl – decyduje data wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną.

  Termin składania wniosków upływa w dniu 28 lutego 2018 r.

  Lista wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie www.es.mcps-efs.pl do dnia: 25 maja 2018 r.

  Oficjalne wręczenie wyróżnień odbędzie się 08.06.2018r. podczas IV Mazowieckich Targów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

  Osoba do kontaktu:

  Marek Siwecki tel. (22) 622 42 32 w. 40;  e-mail: marek.siwecki@mcps.com.pl

  O wyróżnienie honorowe w konkursie mogą się ubiegać: partnerzy samorządowi oraz biznesowi z otoczenia podmiotów ekonomii społecznej (osoby i/lub instytucje) zasłużeni dla rozwoju ekonomii społecznej w woj. mazowieckim (wniosek – poniżej).

Zapraszamy do udziału w konkursie!


Prezentujemy także animowany film instruktażowy, który w krótkiej, żartobliwej formie pokazuje jak zdobyć Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej. 

Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane