Menu Zamknij

Seminarium nt. zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego w podmiotach ekonomii społecznej

5 listopada br. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się seminarium na temat zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego w podmiotach ekonomii społecznej,  ze szczególnym uwzględnieniem zamówień poniżej 30 tys. euro oraz przepisów ustawy o finansach publicznych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele spółdzielni socjalnych, uczelni wyższych, instytucji rynku pracy oraz  biznesu.

Organizatorem seminarium było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pełniące rolę koordynatora ekonomii społecznej na Mazowszu.

Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane