Menu Zamknij

Seminarium o ekonomii społecznej w Siedlcach

Na seminarium w Siedlcach, które odbyłó się w dn. 9 listopada br. dyskutowaliśmy o perspektywach rozwoju ekonomii społecznej do roku 2022. A zwłaszcza o wyzwaniach, jakie stoją  w tym względzie przed jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Rozmawialiśmy także o roli instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej, które mają istotny wpływ na aktywność osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane